ترجمه کتاب "وانوسازی اثر دیوید جی. گانکل" توسط دکتر هادی نوری عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی

28 02 2024
کد خبر : 10703008
تعداد بازدید : 2376

خلاصه:

وانوسازی به‌دنبال ارائه پاسخ‌ یا راه‌حل‌ قطعی برای مشکلات موجود نیست. وانوسازی به‌دنبال نشان دادن این موضوع است که چگونه نحوه تصور و صحبت کردن ما درباره یک مشکل اکنون به یک مشکل و مانع بالقوه برای توسعه راه‌حل تبدیل شده است.

وانوسازی ابزار مفهومی قدرت‌مندی برای اندیشه و عمل متفاوت در جهان در اختیار دانشجویان، پژوهشگران، مربیان، کنش‌ورزان و افراد کنجکاو قرار می‌دهد. از آن‌جا که وانوسازی نوعی استراتژی عام برای به‌چالش کشیدن ساختارهای مفهومی موجود و «اندیشیدن خارج از چارچوب» موجود صورت‌بندی‌های منطقی است، افراد را به‌نوعی قدرت برتر برای مداخله و بازاندیشی همه جنبه‌های زندگی معاصر  مجهز می‌کند.

​​​​​​​


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب