تماس با دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 آدرس : رشت .بزرگراه خلیج فارس ( کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین) مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 صندوق پستی : ۳۹۸۸-۴۱۶۳۵

 کد پستی : ۴۳۶۵۳- ۴۱۹۹۸

 تلفن دفتر ریاست : ۳۸۰-۳۳۶۹۰۳۸۵-۰۱۳

 دور نگار :۳۳۶۹۰۲۸۰-۰۱۳

 تلفنخانه : ۸-۳۳۶۹۰۲۷۴-۰۱۳

درباره دانشکده

کارکنان دانشکده و تلفن ها

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

مسعود خلیلی ثابت ریاست دانشکده 4041 380 و 33690385
حمزه حسین پور مسئول ‌دفتر ریاست   33690280 (فکس)
حمید قربانپور معاون‌آموزشی‌ودانشجویی 4072  
محمود مقدس معاون پژوهشی دانشکده 4036 33690818
مهرناز توحیدی مقدم کارشناس پژوهشی 4012  
محمد رضا غلامی مدیر تحصیلات تکمیلی 4045  

مهیار رفعتی فر

صابر دلبینا

کارشناس تحصیلات تکمیلی

4078

4039

 
نوروز امینی، محمد مشعشعی دفتر ترفیع اساتید 4128  
مسعود خلیلی ثابت دبیر کمیته منتخب (ارتقاء و ترفیع...) 4041  
ابراهیمی و رمضانی کارشناس مرکز کامپیوتر 4044  
ربابه طالعی رئیس امور عمومی 4043  
حمیده شجری دفتر مجلات 4018 33690590
رحیم قربانی کارپرداز 4038  
فاطمه ابراهیمی عامل مالی 4042  
سهیلا نیکنام کمک حسابدار 4042  
طالبی انتشارات 4063  
طاهر سعیدیان امین اموال و  انباردار 4131  
  نقلیه و دفتر همایش ها 4057  
اصغری تأسیسات 4115  
 قنبرزاده، اکوان، محمدپور، غلامی، محجوری خدمات 4069  
حسین  واحد رئیس اداره آموزش 4040  
جواد سهیلی کارشناس آموزش علوم تربیتی و مدیریت آموزشی 4052  
انسیه تسلیمی کارشناس گروه و آموزش جغرافیا و گروه گردشگری و ایرانشناسی 4075  
غلامرضا بشاش کارشناس گروه و آموزش زبان روسی و  آموزش علوم اجتماعی 4071  
محمد صفرپور کارشناس گروه و آموزش حقوق و گروه زبان عرب 4062  
سروش اسمعیل زاده کارشناس آموزش گردشگری 4073  
منصور موسویان کارشناس گروه و آموزش علوم قرآن و حدیث 4058  
  4062  
سیده معصومه حجتی کارشناس گروه و آموزش مشاوره و  علوم تربیتی 4047  
عیسی عابدینی کارشناس گروه علوم اجتماعی و علوم سیاسی 4052  
عاطفه شاد کارشناس گروه و آموزش رشته زبان انگلیسی 4100  
هوشمندرحیم خواه کارشناس آموزش علوم سیاسی و زبان عرب 4048  
رقیه  وفادار  دبیرخانه 4018  
آحسن حمیدی نشریات کتابخانه و  مرجع 4025 4100

گروه علوم سیاسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

احمد جانسیز مدیر گروه 4134  
آعیسی عابدینی کارشناس‌گروه 4052  
 معصومه رادگودرزی   4132  
رضا سیمبر، امیر نیاکویی   4140  
محمد جلائی   4068  
مهدی هدایتی، سجاد بهرامی   4028  
دفتر دکتر ابریشم چیان   4124 33690569
اتاق اساتید مدعو   4087  

گروه حقوق

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

رضا دریایی مدیر گروه 4098  
آمحمد صفرپور کارشناس گروه 4062  
رضا پرستش، حسن شاه ملک پور، محسن خاکزاد، مهین سبحانی   4022  
اکبر ایمانپور، عباس سلمانپور، محمدرضا نظری نژاد، رضا مقصودی   4089  
 عیسی مقدم، رضا دریایی، حسین آقابابایی   4088  
محمد اسدی نژاد   4068  

گروه علوم‌تربیتی(مشاوره)

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

عبدالناصر جوان مدیر گروه 4046  
معصومه حجتی کارشناس گروه 4047  
فرهاد اصغری، امیر قربان پور   4015  
حسن بلند، علی صیادی، علی پور صفر   4013  
عباس صادقی، نقی رعدی   4130  

گروه روان شناسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

سجاد رضایی مدیر گروه 4050  
مهرنوش ماتک آزمایشگاه روان شناسی و کارشناس گروه 4120 - 4014  
 عباس ابوالقاسمی، عباسعلی حسین خانزاده، ایرج شاکری نیا   4014  
موسی ‌کافی، رضا سلطانی، اشکان ناصح، مهناز خسرو جاوید، عذرا زبردست   4086  
 منصور حکیم جوادی،  ولی ا... موسوی   4068  

گروه معارف‌اسلامی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

ابراهیم قاسمی روشن مدیر گروه 4076  
محمدرضا پور قاسم کارشناس گروه 4090
علی اقدامی   4111  

علی کریمیان، علی یحیایی، امیر نورانی، علی عطایی، محمد حسین میرابوطالبی، محمدرضاباغبان زاده، فضیلت روحانی

  4021  
محمود مقدس، عبدالکاظم مجتبی زاده   4028  

گروه زبان انگلیسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

  مدیر گروه 4099  
عاطفه شاد کارشناس گروه 4100  
علیرضا فرحبخش، منصور هاشمی‌، عبدالرضا تحریری، آرش رحمانی   4053-4110  
امیر مهدوی،  مسعود خلیلی   4011  
منصورشعبانی، محمد امین صراحی   4034  
ژاله حساسخواه، مریم دانای طوس   4009  
بهزاد برکت - خوش سیما   4010  
معصومه غیوری مرکز بین المللی آزفا 4139  

گروه مدیریت و اقتصاد و حسابداری (به دانشکده مکانیک قدیم انتقال یافته و فعلا داخلی ندارند)

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

کیخسرو یاکیده مدیر گروه 4049
زینب مجاور شیخان

کارشناس گروه مدیریت

4017
اسماعیل ملک‌اخلاق، محمد دوستار 4061
مصطفی ابراهیم پور، محمدحسن قلی زاده 4060
محمد رحیم رمضانیان، محمود مرادی، محسن اکبری 4059
اسماعیل رمضانپور دکتر رمضانپور مدیر گروه اقتصاد و حسابداری 4019
غلامرضا محفوظی، مهرداد صدرآرا 4067
 نرجس زمانی 4028
سید رضا میر عسگری، فرزاد رحیم زاده، یاسر رضایی، صالح طاهری، محمد مشعشعی 4052

گروه ادبیات فارسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

فیروز فاضلی مدیر گروه 4030  
محمد یحیایی کارشناس گروه 4117  
نگین بی نظیر، معصومه غیوری   4008  
محمد علی خزانه دارلو، احمد رضی   4007  
محمدکاظم یوسف پور، علیرضا نیکویی   4006  
علی تسلیمی، علی صفایی   4005  
رضا چراغی، محمود رنجبر، محرم رضایتی   4066  
شایسته سادات موسوی، فرزانه آقاپور   4032  

گروه ادبیات عرب

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

امید جهانبخت لیلی مدیر گروه 4037  
محمد صفرپور کارشناس گروه 4062  
فرهاد رجبی، امید جهانبخت   4083  
اکرم روشنفکر، اکرم رخشنده نیا   4085  
اسماعیل حسینی اجداد نیاکی، هادی شعبانی   4085  

گروه علوم اجتماعی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

هادی نوری مدیر گروه 4003  
عیسی عابدینی کارشناس گروه 4052  
حمید عبادالهی، ابراهیم مسعودنیا، محمد امین کنعانی   4055  
سید هاشم موسوی، هدی حلاج زاده،   4054  
نادر ‌افقی، حسن چاوشیان   4001  
فردین علیخواه، محمد مهدی رحمتی، علی یعقوبی   4056  
رضا معصومی راد، محمدرضا غلامی      
محمدرضا اقدامی - هادی نوری   4092  

گروه زبان روسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

سوئینچ مهدیخانلی مدیر گروه 4077  
غلامرضا بشاش کارشناس گروه 4071  
لیلا خانجانی، سوئینچ مهدی‌خانلی، منیژه امیری   4084  
شهرام نباتی، آرش گل اندام   4092  
اتاق مشاوران بلاروس   4027  

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

اصغر شکرگزار مدیر گروه 4020  
انسیه تسلیمی کارشناس گروه 4075  
سمیه شاه زیدی، سمیرا محمودی، حمیده بیگی   4091  
اسماعیل آقایی، روح اله اوجی، محمود داودی، مهدی حسام   4029  
علی حاجی نژاد، مجید یاسوری   4065  
اصغر شکرگزار - اسماعیل نصیری      
حسن کهنسال، مجتبی میرمیران، محمود مرادی   4079  

گروه حدیث و قرآن

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

عطااله اسماعیلی مدیر گروه 4049  
حمید قربانپور، مهیار خانی مقدم      
نوروز امینی، علی آزرمی   4031  
حسن زاهدی   4111

سایر

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

شجاع حسین زاده آبدارخانه ها: همکف بلوک 6 4016  
علی محجوری طبقه دوم بلوک 2 4023  
  بلوک 5 4004  
  نگهبانی درب ورودی دانشکده علوم انسانی 4024
زهرا محمد نژاد ساختمان دکتر ابریشمچیان 3171
کلاس مجازی   4118