بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 144 نتیجه
از 3
 
مصطفی ابراهیم پور ازبری

مصطفی ابراهیم پور ازبری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
عباس ابوالقاسمی

عباس ابوالقاسمی 

استاد
پست الکترونیکی: 
علی آزرمی

علی آزرمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید محمد اسدی نژاد 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
عطاالله اسماعیلی

عطاالله اسماعیلی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
رضا اسماعیل پور

رضا اسماعیل پور 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فرهاد اصغری

فرهاد اصغری 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نادر افقی

نادر افقی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حسین آقابابایی

حسین آقابابایی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فرزانه آقاپور

فرزانه آقاپور 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمدرضا اقدامی

محمدرضا اقدامی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی اقدامی تطفی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محسن اکبری

محسن اکبری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
کیخسرو یاکیده

کیخسرو یاکیده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

اکبر ایمان پورکرنق 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نوروز امینی

نوروز امینی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمدرضا باغبان زاده

محمدرضا باغبان زاده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهزاد برکت 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسن بلند 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سجاد بهرامی مقدم

سجاد بهرامی مقدم 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرزاد بوبانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
رضا پرستش

رضا پرستش 

پست الکترونیکی: 
عباس پناهی

عباس پناهی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
علی پورصفر

علی پورصفر 

استادیار
پست الکترونیکی: 
علی تسلیمی

علی تسلیمی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
مجتبی جانی پور

مجتبی جانی پور 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
احمد جانسیز

احمد جانسیز 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
امید جهانبخت لیلی

امید جهانبخت لیلی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسن چاوشیان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مهدی حسام

مهدی حسام 

استادیار
پست الکترونیکی: 
عباسعلی حسین خانزاده

عباسعلی حسین خانزاده 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فاطمه حسینی دولت ابادی

فاطمه حسینی دولت ابادی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
منصور حکیم جوادی

منصور حکیم جوادی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
هدی حلاج زاده

هدی حلاج زاده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
لیلا خان جانی

لیلا خان جانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مهیار خانی مقدم

مهیار خانی مقدم 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 144 نتیجه
از 3