دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آزمایشگاه های گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی دارای دو آزمایشگاه سمعی و بصری است. یکی از این دو آزمایشگاه ها مجهز به سیستم رایانه، نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط و یک دستگاه تلویزیون است و آزمایشگاه دوم در دست بهینه سازی و ارتقاء است. کاربرد اصلی این آزمایشگاه ها نمایش کلیپ ها و فیلم های آموزشی برای تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی است.

گروه روانشناسی دارای یک آزمایشگاه با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی می‌باشد. در این آزمایشگاه ابزارهای مختلف، دستگاههای مکانیکی و الکتریکی، پرسشنامه‌ها و آزمونهای استاندارد شده وجود دارد که برای فعالیت‌های عملی و آزمایشی بعضی از دروس نظیر روان شناسی تجربی، روان‌شناسی هوش، ارزیابی شخصیت، روان‌شناسی احساس و ادراک، روان شناسی فیزیولوژیک، همچنین اجرای پروژه‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌‌ها مورد استفاده دانشجویان و اساتید گروههای روانشناسی قرار می‌گیرد. بعلاوه در ارتباط با حیطه‌های مختلف روان شناسی تعدادی فیلم‌های آموزشی نیز وجود دارد که در موقعیت‌های مختلف از آنها استفاده می‌شود.