انجمن علمی حسابداری

گزارش کار انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه گیلان

استاد مشاور: دکتر غلامرضا محفوظی

دبیر انجمن: رها علی یاری

- برگزاری نشست دانشجویی به همراه اساتید رشته ی حسابداری با موضوع کسب و کار حسابداری و فرصت های شغلی رشته حسابداری

  -  برگزاری کارگاه نوشتن و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی با تدریس جناب آقای "امیر فلاح" (رییس گروه مالیاتی)

- برگزاری جشن به مناسب روز ملی حسابدار با حضور دانشجویان و اساتید رشته ی حسابداری و با حضور "پروفسور ایرج نوروش"

- برگزاری همایش بورس با همکاری انجمن علمی اقتصاد و مدیریت بازرگانی