بستن
FA EN

گروه حقوق

حقوق

hu

گروه آموزشی حقوق در مهر ماه 1373 با پذیرش 53 نفر دانشجوی دوره روزانه در مقطع کارشناسی فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.پذیرش دانشجو برای دوره شبانه این رشته نیز در سال 1374 شروع شد؛ و از آن هنگام تا کنون در دوره های روزانه و شبانه این رشته ،پذیرش دانشجو ادامه دارد.

گروه حقوق اکنون 347دانشجو در مقطع کارشناسی دارد؛ که از این تعداد 228 نفر در دوره روزانه و 119نفر در دوره شبانه مشغول به تحصیل هستند.ضمناً تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی94-93 تعداد      961 نفر در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند.

همچنین از مهر ماه 1387 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی آغاز شد؛ که در حال حاضر تعداد67 نفر در گرایش خصوصی و57 نفر در گرایش جزا و جرم شناسی(مجموعاً124نفر) در قالب دو دوره روزانه و شبانه در حال تحصیل هستند؛ و تعداد90 نفر تاکنون در دو گرایش(39نفرخصوصی و51نفرجزا)

فارغ التحصیل شده اند.

از برنامه های آینده نزدیک گروه حقوق، پذیرش دانشجو در مقطع دکترای رشته جزا و جرم شناسی می باشد ؛که با توجه به ظرفیت های موجود و آمادگی اعضای گروه،در حال پیگیری است.

در حال حاضر گروه حقوق از همکاری 12عضو هیئت علمی بهره می برد؛ که از این تعداد 1نفردارای مرتبه علمی دانشیار و9 نفر استادیار و 2نفر مربی هستند. همچنین گروه ، در صدد جذب چند عضو جدید می باشد. مدیریت گروه حقوق را در حال حاضر، آقای دکتر مجتبی جانی پور عهده دار هستند.