درباره دانشکده

گروه زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

14 12 2015
کد خبر : 4086396
تعداد بازدید : 239

hu

 در مهر ماه سال 1358 گروه زبان انگلیسی در دانشگاه گیلان تشکیل شد اما این گروه آموزشی تا سال 1366 به عنوان گروه سرویس دهنده به سایر گروههای آموزشی دانشگاه فعالیت می‌کرد. در سال 1367 اولین دوره دانشجویان برای تحصیل در رشته دبیری زبان انگلیسی جذب شدند اما با ایجاد محدودیت در جذب دانشجوی دبیری،  از سال 1376 به بعد فعالیت گروه به تربیت دانشجو در رشته ز بان و ادبیات انگلیسی متمرکز گردید و تاکنون 9 دوره دانشجو در این رشته پذیرفته شده‌اند. در حال حاضر این گروه از همکاری 13 عضو هیأت علمی برخوردار است و آقای دکتر بهزاد برکت گروه را برعهده دارد.

     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل گروه زبان انگلیسی ( 447 )نفر است که از این تعداد 307 نفر در مقطع کارشناسی (180 نفر روزانه و 127 نفر شبانه) و 170 نفر در مقطع کارشناسی ارشد (145 نفر روزانه و 25 نفر شبانه) مشغول به تحصیل می‌باشند.

دسته بندی :
دسته‌بندی نشده